Wednesday, 12 December 2012

Rosak Badan Kerana Penyakit, Rosak Bangsa Kerana Laku

Lidah Pendeta : Rosak  Badan  Kerana Penyakit, Rosak  Bangsa  Kerana  Laku
Maksudnya     : Penyakit boleh merosakkan tubuh sementara perlakuan yang  jahat boleh merosakkan nama baik bangsa dan negara.
Contoh ayat     : Kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat untuk menjamin kesejahteraan kerana rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana laku.

No comments:

Post a Comment