Monday, 12 November 2012

Definisi Lidah Pendeta / Kata-kata Hikmat / Kata-kata Pujangga

Lidah Pendeta atau Kata-kata Hikmah atau Kata –Kata Pujangga mengandungi pengajaran atau falsafah hidup. Ia juga merupakan kata-kata yang sudah menjadi seperti peraturan atau nasihat yang dapat dijadikan pedoman.

2 comments: