Wednesday, 12 December 2012

Membaca Jambatan Ilmu

Lidah Pendeta : Membaca   Jambatan  Ilmu
Maksudnya     : Amalan membaca dapat membantu  kita menambahkan pengetahuan.
Contoh ayat     : Jika kita rajin membaca maka bertambahlah pengetahuan kita kerana
                                 membaca jambatan ilmu.

No comments:

Post a Comment