Sunday, 14 October 2012

Definisi Simpulan Bahasa

Simpulan bahasa  ialah rangkai kata yang mempunyai makna tersirat.

No comments:

Post a Comment