Monday, 12 November 2012

Definisi Bidalan


Bidalan ialah susunan bahasa yang berbentuk kiasan yang mempunyai erti
selapis yang menggambarkan perbandingan. Bidalan juga merupakan
ungkapan yang menjadi panduan nilai sosial, mengandungi teladan dan
nasihat.


No comments:

Post a Comment