Wednesday, 12 December 2012

Bersekutu Bertambah Mutu

Lidah Pendeta : Bersekutu  Bertambah  Mutu
Maksudnya     : Perpaduan dapat menjamin keharmonian hidup
Contoh ayat     : Melalui sistem pendidikan  , perpaduan rakyat Malaysia  dapat dibentuk untuk menjamin keharmonian kerana bersekutu bertambah mutu.

No comments:

Post a Comment