Saturday, 1 December 2012

Enggang Sama Enggang, Pipit Sama Pipit


enggang          +          pipit
Bidalan            : enggang sama enggang, pipit sama pipit
Maksudnya     : berkawan biarlah yang sama taraf dan kedudukan
Contoh ayat     : Abu Hassan berfikir semasak-masaknya sebelum mengambil keputusan untuk bercinta dengan Puteri Laila yang berdarah raja kerana baginya, enggang sama enggang, pipit sama pipit.


No comments:

Post a Comment