Sunday, 14 October 2012

Informasi Peribahasa


Definisi Peribahasa

Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap, rapi  serta mempunyai pengertian  yang tertentu.

Makna Tersirat

Makna peribahasa itu berkaitan  dengan sikap dan perlakuan manusia yang digambarkan dengan pelbagai situasi yang dengan sikap dan perlakuan manusia yang digambarkan dengan pelbagai situasi yang berkaitan dengan  alam sekeliling seperti benda, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

Tujuan  atau Peranan Peribahasa

Peribahasa digunakan untuk pengajaran atau teguran  dengan cara yang sopan dan halus.

Jenis-jenis Peribahasa

  1. Perumpamaan
  2. Simpulan bahasa
  3. Bidalan
  4. Pepatah
  5. Kata-kata Hikmat


No comments:

Post a Comment