Saturday, 1 December 2012

Nasi Sama Ditanak, Kerak Dimakan Seorangtanak nasi          +          kerak
Pepatah            : nasi sama ditanak, kerak dimakan seorang
Maksudnya     : sesuatu pekerjaan dibuat bersama-sama tetapi keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh seorang sahaja
Contoh ayat     : Aman dan Amin berkongsi modal semasa memulakan perniagaan, tetapi semua keuntungan diambil oleh Amin seolah-olah nasi sama ditanak, kerak dimakan seorang.

.

No comments:

Post a Comment