Monday, 15 October 2012

Anak Bulan


Simpulan bahasa: anak bulan

Maksud: bulan yang kelihatan pada hari pertama dalam hijrah

Contoh ayat: Pantai Acheh di Pulau Pinang merupakan tempat melihat anak bulan bagi menentukan hari permulaan puasa.


No comments:

Post a Comment