Monday, 15 October 2012

Bongkok Sabut


Simpulan bahasa: bongkok sabut

Maksud: keadaan badan sesorang yang bongkok kerana sudah tua

Contoh ayat: Orang tua itu terpaksa bertongkat ketika berjalan  supaya dapat menyeimbangkan badannya yang bongkok sabut itu.


No comments:

Post a Comment