Monday, 15 October 2012

Cakar Ayam


Simpulan bahasa: cakar ayam

Maksud: tulisan yang buruk dan sukar dibaca

Contoh ayat: Tulisan Nani cakar ayam hingga sukar dibaca oleh gurunya.


2 comments: