Monday, 15 October 2012

Anak Dagang


Simpulan bahasa: anak dagang

Maksud: orang yang merantau ke tempat orang lain

Contoh ayat: Sebagai anak dagang, Hasan pandai mengambil hati penduduk tempatan.


2 comments: